Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

ROHS ÜRÜN ONAYI

 

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlamalar başlıklı Avrupa Birliği talimatı (RoHS) uyarınca, elektrikli ve elektronik cihazlar üreten firmalar, ürünlerinde bulunan kimyasal maddelerin söz konusu talimata uygun olmasından doğrudan sorumludur. Bu nedenle tüm ürünlerin ilgili standartlara uygun olması, uygun olduklarının ayrıntılı şekilde belgelenmesi ve Avrupa Birliğinde satılan elektrikli ve elektronik cihazların Kurşun, Kadmiyum, Civa, Hekzavalent Krom, Polibromürlü bifenil (PBB) ve Polibromürlü difenil eter (PBDE) içeriklerinin söz konusu talimatta belirtilen limitlerden fazla olmaması gerekmektedir.

 

Üreticiler ürünlerinin, parçalarının ve komponentlerinin Avrupa Birliğinde dağıtılabilmesi ve satılabilmesi için gereken bu uygunluğu sağlamalıdır. Firmalar gereken stratejileri belirlemez ve uygulamaz ise, Avrupa Birliği kurallarına uygunluk için gereken toplam masraf yüksek olabilmektedir.

 

Çözüm

Intertek RoHS Ürün Onayı beş evreden oluşmaktadır:

 • Belge inceleme evresinde mevcut kanıt belgeler saptanır ve ayrıca test gerekip gerekmediği belirlenir. Tüm belgeler Intertek’in kendi Tedarik Zinciri Güvence Ağına (Intertek Supply Chain Assurance Network - ISCAN) yüklenir ve böylece ayrıntılı bir uygunluk dosyası hazırlanır.
 • Numune test evresinde, ürünü temsil eden numuneler yukarıda belirtilen belge inceleme evresinin sonucuna gore test edilir, ayrıca RoHS uyarınca, kısıtlanan altı adet maddenin oranları homojen material tanımına uygun olarak test edilir.

  Belge inceleme ve numune test evrelerinin sonucunda ürünün uygun olduğu anlaşılırsa Denetim evresine geçilir ve üreticinin fabrikasında denetim yapılarak kalite sisteminde RoHS uygunluğunun kontrolünü gereken şekilde yapılıp yapılmadığı saptanır. Intertek ayrıca her yıl izleme denetimleri yapar ve bu kapsamda ürünlerin uygun olduğunu onaylamak için numune alabilir.
 • Intertek veri tabanına alınma evresinde, Intertek RoHS Ürün Onayı kriterlerine uygun olan tüm ürünler söz konusu veri tabanına dahil edilir.
 • Bu programa katılan firmalar Intertek RoHS Ürün Onayı İşaretini kullanabilir, ürünlerinin veya ürün ambalajlarının üzerine basabilir, kendi internet sitelerine ve basılı literatürlerine koyabilir. Intertek RoHS Ürün Onayı, dünyanın her yerindeki firmalara aşağıda açıklanan kolaylıkları sunmaktadır:
 • RoHS Teknik Uygunluk Dosyasını tam olarak hazırlamak ve böylece RoHS Talimatında belirtilen kuralları yerine getirmek.
 • Ürünün ve ilgili belgelerin saygın bir üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak incelendiğini ve onaylandığını kanıtlamak.
 • Uygunluk onayının Intertek’in hazırladığı belgelere dayalı olduğunu bildirmenin getirdiği rahatlık.
 • Resmi makamların denetimine maruz kalma riskinin azaltılması.
 • Ürünlerinizin uygun olduğunu müşterilerinize kolayca kanıtlamanız ve yanı sıra rekabet üstünlüğü elde etmeniz.

Türki̇ye'de Elektri̇kli̇ ve Elektroni̇k Eşyalarda Zararlı Maddeleri̇n Sınırlandırılması

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına (RoHS) dair yönetmeliği tamamlamış ve 30 Mayıs 2008 tarihli 26891 sayılı resmi gazetede yayınlamıştır. Türkiye’de Direktif Haziran 2009’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.

EU RoHS Direktifine ulaşmak için;  RoHS 2 – 2011 65 EU

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.