TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN ÇEVRE ETİKETİ VERİLMESİNE DAİR KRİTERLER

 

Nisan 9, 2020

 

Türkiye’de Çevre Etiketi Dönemi Başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Etiketi Sistemi kapsamında; tekstil, seramik, temizlik kağıdı alanlarındaki kriterleri yayımladı. Bu kriterler, tekstil için Avrupa Komisyonu 2014/350/EU sayılı komisyon kararına uygun olarak Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kriterler Ulusal Çevre Etiket Sistemi’nin kurulmasına yönelik olarak yapılan “Ulusal Çevre Etiketi Projesi” kapsamında; 66/2010 sayılı AB Eko-Etiket Direktifi’ne uyumlu olarak belirlendi.

Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün ya da hizmetlerin; çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren Çevre Etiketi Sistemi hayata geçirildi.

Bu uygulama ile bakanlık; enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik etmeyi, çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlamayı, ilave pazarlara açılma imkanı sağlamayı, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılması ve tüketilmesinde bilinci artırmayı amaçlamaktadır.

Kriterleri yayımlanan üç sektörde faaliyet gösteren; üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar çevre dostu etiket uygulamasına geçmek için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru yapmak isteyenlerin; Başvuru Ücreti Dekontu, Başvuru Formu ve Bakanlık tarafından yayımlanan Tekstil, Seramik ve Temizlik Kağıdı grubu kriterlerine uygun olarak hazırlanan ve her bir ürün ve hizmet için ilgili beyanlar ve test sonuçlarını içeren Başvuru Dosyasını bakanlığa sunması gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Tekstil Ürün Grupları

Kapsama Dahil Olan Tekstil Ürün Grupları:

 1. a) Konfeksiyon ürünleri ve aksesuarlar; dokuma, dokusuz yüzey (nonwoven) veya örgü formunda konfeksiyon ürünleri, ağırlıkça en az %80’i tekstil liflerinden üretilen giysiler ve aksesuarlar.
 2. b) İç mekan tekstil ürünleri; dokuma, dokusuz yüzey ürünleri veya örgü şeklinde, ağırlıkça en az %80 tekstil liflerinden üretilen iç mekan kullanımına yönelik tekstil ürünleri.
 3. c) Elyaf, iplik, kumaş ve örgü paneller; tekstil giyim ve aksesuarları ve iç mekan tekstil üretiminde döşeme ve şilte kumaşları dahil nihai ürün ile ilgili destek ve işlemlerin uygulanması öncesi kullanılan ürünler.
 4. d) Lif dışı öğeler; fermuarlar, düğmeler ve ürüne dahil edilen diğer aksesuarlar. Membran, kaplama ve lamineler.
 5. e) Temizlik ürünleri; yüzeylerin ıslak veya kuru temizlenmesine ve mutfak eşyalarının kurutulmasına yönelik dokuma veya dokusuz yüzey kumaş ürünleri. 

 

Aşağıdaki ürünler “tekstil ürünleri” ürün grubuna dahil edilmemiştir:

 1. a) Tek kullanım sonrası bertaraf edilmek üzere üretilen ürünler,
 2. b) Zemin kaplamaları,
 3. c) Dış mekan kullanımına yönelik yapıların parçasını oluşturan kumaşlar.

Aşağıdaki maddeleri içeren giysiler, kumaşlar ve elyaflar ürün grubu dışında bırakılmıştır:

 1. a) Elektrikli cihazlar veya elektrik devre sisteminin bütünleyici bir parçasını oluşturan ürünler,
 2. b) Ortam koşullarındaki değişiklikleri algılamak veya tepki vermek üzere tasarlanmış cihazlar veya emprenye edilmiş maddeler.

Çevre Etiketi Kullanım Süreci

Çevre etiketi kullanımı, 4 yıl için geçerlidir. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde; Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda süre uzatılabilir.

 

Çevre Etiketi Başvurusunda Gerekli Evraklar

Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin, Üçüncü Bölüm; Ürünlere veya Hizmetlere Çevre Etiketi Verilmesi ile İlgili Başvuru Süreçleri başlığı altında yer alan Çevre Etiketi Başvurusunda Gerekli Evraklar ile ilgili Madde 10 kapsamında aşağıdaki adımların tamamlanması gerekir:

 1. a) Başvuran özel ya da tüzel kişinin tanıtımı, adresi, iletişim bilgileri ve başvuru yapacağı ürün veya hizmete ait başvuru dilekçesi,
 2. b) Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi, ana sözleşmesi veya tüzüğü,
 3. c) Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

ç) Başvuru sahibinin ürün veya hizmet ile ilişkisi,

 1. d) Ürün veya hizmetin ticari açıdan tanıtılması,
 2. e) Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont,
 3. f) Başvuru yapılacak ürün veya hizmet kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler,
 4. g) Bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve belgeler.

Çevre Etiketi Başvuru Süreci ve Değerlendirilmesi

Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm, Madde 11 Çevre Etiketi Başvuru Süreci ve Değerlendirilmesi başlığı altında, Madde 11 kapsamında Çevre Etiketi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. a) Başvuru dosyası hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.
 2. b) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 30 takvim günü içerisinde inceler, eksiklikler tebliğ tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde tamamlanmaz ise başvuru iade edilir.
 3. c) Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular için teknik inceleme komisyonu oluşturulur.

ç) Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususlar başvuru tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde değerlendirilir ve çevre etiketi teknik raporu hazırlanır.

 1. d) Teknik inceleme komisyonu tarafından oluşturulan nihai teknik rapor ve teknik raporun yeterli olmadığı ve gerekli görüldüğünde yerinde doğrulama raporu, karar için Bakanlığa sunulur.
 2. e) Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından çevre etiketi verilir.
 3. f) Senelik çevre etiketi kullanımı için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.
 • Bakanlık yerinde doğrulama gerçekleştirebilir veya bu görev için teknik inceleme komisyonu dışında yetkili temsilci/temsilciler atayabilir.
 • Teknik inceleme komisyonu tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan kaynaklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • Çevre Etiketinin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan çevre etiketi şekline uygun olmak zorundadır. Etikette bulunacak bilgiler Bakanlık tarafından belirlenir.
 • Çevre Etiketinin rengi, logosu, boyutları, ürün grubu, kriter ve tescil bilgilerinin etiketi üzerinde konumlandırılması, Bakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Çevre Etiketi Kısıtlanmış Madde Listesi

Kısıtlanmış Madde Listesi (KML), tekstil tedarik zincirindeki aşağıda yer alan üretim aşamalarına uygulanan kısıtlamalardan oluşur:

 1. a) Lif ve İplik Eğirme
 2. b) Ağartma ve Ön İşlem
 3. c) Boyahaneler
 4. d) Baskı İşlemleri
 5. e) Terbiye İşlemleri
 6. f) Tüm Üretim Aşamaları
 7. g) Nihai Ürün

Nihai ürüne, (g) kapsamında analitik test yapılmasını gerektirebilecek bir takım kısıtlamalar da uygulanır.

Nihai Ürüne Uygulanan Kısıtlamalar:

 • N, N-Dimetilasetamid
 • Formaldehit Kalıntıları
 • Biyositler (PCPs, PCB, DMFu, Organik Kalay Bileşikleri)
 • Ekstrakte Olabilen Ağır Metaller
 • Fitalatlar
 • PFCs
 • Nikel Salınımı
 • Toplam Kurşun, Kadmiyum, Krom, Civa İçeriği
 • Azo Boyar Maddeler
 • Alerjen/Kanserojen Boyar Maddeler
 • Kanserojen, Mutajen veya Üreme Sistemine Toksik Olan Boyalar
 • Potansiyel Olarak Hassaslaştıran Dispers Boyalar
 • Alev Geciktiriciler
 • Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC)

Çevre Etiketi ve Intertek

Intertek Türkiye olarak geniş kapsamlı hizmet ağımızı, bilgi ve birikimiz ile birleştirilerek siz değerli müşterilerimize Çevre Etiketi sahibi olma sürecinde destek oluyoruz.

Test laboratuvarlarımız, uzman kadrosu ile teknik desteğe hazır ve geniş kaspamlı test yöntemleri ile tüm Çevre Etiketi test kriterlerini sağlayabilmekteyiz.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.