TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/7)

 

Nisan 28, 2020

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)”, 22.04.2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin yayımlanmasıyla 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2012/58) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hükümlere 31.12.2020 tarihine kadar uymak zorundadır. 

Tebliğin Amacı ve Kapsamı

 • Balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde; üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikleri belirlemekte olan tebliğ; bal arısı (Apis mellifera) tarafından üretilen balı kapsamaktadır.

Tebliğdeki Değişikliklerden Bazıları

 • “Çam balı: Bazı çam ağaçları (Pinus brutia, P. nigra, P. pinea) üzerinde yaşayan Marchalina hellenica (koşnil)’nın gelişim döneminde bu ağaçların karbonhidratça zengin tatlı özsuyundan oluşturduğu bal çiğinin, bal arıları tarafından toplanıp değişikliğe uğratarak ürettiği salgı balı” tanımı eklenmiştir.
 • Balın kıvamı akışkan, viskoz, kısmen veya tamamen kristalize olabilir.
 • Filtre edilmiş bal dışında hangi aşamada olursa olsun ballara 0.2 mm’nin altında filtrasyon uygulanmaz.
 • Etiketinde botanik kaynağı belirtilen ballarda, balların bu özellikleri Ek-2’de verilen polen oranları ile uyumlu olur.
 • Etikette kaynağına göre bal; salgı balı veya çiçek balı olarak adlandırılır. Salgı balının kaynağı çam balı ise bal ‘çam balı’ olarak adlandırılır, çam balı ile birlikte salgı balı ifadesi de kullanılabilir.
 • Filtre edilmiş balların ve fırıncılık ballarının etiketinde gıdanın adı “filtre edilmiş bal”, ‘fırıncılık balı” olarak yazılır. Filtre edilmiş ballarda polen miktarının azaltıldığı etikette belirtilir.
 • 45 °C’den yüksek ısıl işlem görmemiş ve 0.3 mm’den daha büyük filtreler ile filtre edilmiş ballar, “ham bal” olarak tanımlanabilir.

Ek-1 Ballara Ait Diğer Özellikler

 • Tabloya aşağıdaki özellikler eklenmiştir: 

 

Çiçek Balı

Salgı Balı

Çiçek ve Salgı Balı Karışımı

Fırıncılık Balı

Maltoz (%, en fazla)

4

4

4

-

Bal δ13C değeri  (δ13Cbal)

 

Çam balında       -22.5 ve daha negatif

 

 

Prolin miktarı (en az)

500 mg/kg Kestane ballarında

 

 

 

 • “Balda protein (δ13Cprotein) ve bal (δ13Cbal) δ13C değerleri arasındaki fark” ve “Balda protein ve bal δ13C değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı (en fazla)” özellikleri için ilgili satırlara “çam balında bu kriter aranmaz” bilgisi eklenmiştir.

Ek-2 Botanik Kaynağı Belirtilen Balların Minimum Polen İçerikleri

 • Tebliğe Ek-2 eklenmiştir:

Polenin Temsil Edilmesi

% (En az)

Botanik kaynak

Aranacak tür

Normal olan unifloral türler

45

Geven

Astragalus spp.

Piren/Püren, Funda

Calluna vulgaris

Erica spp.

Kanola

Brassica napus

Yonca

Medicago sativa

Ayçiçeği

Helianthus annuus

Üçgül

Trifolium spp.

Hayıt

Vitex spp.

Fazelya

Phacelia tanacetifolia

Yoğun olan unifloral türler

70

Kestane

Castanea sativa

Ökaliptus

Eucalyptus spp.

Az olan unifloral türler

15

Akasya

Robinia pseudoacacia

10

Narenciye

Citrus spp.

Biberiye

Rosmarinus officinalis

Kekik

Thymus spp.

Origanum spp.

Thymbra spp.

Coridathymus spp.

5

Ihlamur

Tilia spp.

Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52  ya da foodlab.turkey@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.