TÜRK GIDA KODEKSI ZEYTİNYAĞI VE PIRINA YAĞI TEBLİĞİ ( TEBLİĞ NO: 2017/26)

 

Eylül 21, 2017

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 17.09.2017 tarihinde Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No:2017/26)

’ni yayınladı. Bu tebliğ ile 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No:2010/35) yürürlükten kaldırıldı.

 

Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

 

Tebliğin yayınlanmasıyla; halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işletmeler bu Tebliğin yayımından sonra 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorunda ve 31/12/2019 tarihinden sonra bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler;

 

 • Naturel Zeytinyağı tanımı (Tanımlar Madde 4/ 2-a) aşağıdaki şekilde revize edildi;

Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağlardır. Çözücü veya kimyasal ya da biyokimyasal etkisi olan yardımcılar kullanılarak veya reesterifikasyonla elde edilen yağlar bu tanımın dışındadır.

 

 • Ürün özellikleri (Madde 5/ c) maddesine aşağıdaki c bendi eklendi;
 1. c) Natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağında kampesterol değeri için Ek-3'ün birinci bölümünde yer alan karar ağacı, natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı ile ham ve rafine pirina yağındaki delta-7-stigmastenol değerleri için Ek-3'ün ikinci bölümünde yer alan karar ağaçları dikkate alınır.

 

 • Özel Hükümler (Madde 6) maddesinden aşağıdaki (2) fıkrası çıkarıldı;

(2) Ek-1’in 1.4 maddesinde yer alan yağ asidi etil esteri değeri 31/12/2015 tarihine kadar en fazla 40 mg/kg, 1/1/2016 tarihinden itibaren en fazla 30 mg/kg olarak uygulanır.

 

 • Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri (Madde 8) maddesi aşağıdaki şekilde revize edildi;

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda KodeksiAroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

 

 • Ekstraksiyon çözücüleri (Madde 9) eklendi;

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan pirina yağlarının elde edilmesinde kullanılan ekstraksiyon çözücüleri, 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)'nde yer alan hükümlere uygun olur.

 

 • Ambalajlama (Madde 13) ; maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlendi;

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

 • Beslenme ve sağlık beyanları (Madde 15) eklendi;

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin beslenme ve sağlık beyanları 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine uygun olur.

 

 • Numune alma ve analiz yöntemleri (Madde 17) maddesinden;

“(2) Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği'nde yer almayan analizler için uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılmalıdır.” maddesi çıkarıldı ve madde;

“Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında, analizleri ise Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.” şeklinde düzenlendi.

 

 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum maddesi (Madde18) eklendi;

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ, Tarım Ürünleri Piyasaları için Ortak Bir Düzen Oluşturulmasına İlişkin ve (AET) 922/72, (AET) 234/79, (AT) 1037/2001 ile (AT) 1234/2007 Sayılı Konsey Tüzüklerini Yürürlükten Kaldıran 17/12/2013 tarihli ve (AB) 1308/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Zeytinyağının ve Pirina Yağının Özellikleri ve İlgili Analiz Yöntemlerine İlişkin 11/7/1991 tarihli ve (AET) 2568/91 Sayılı Komisyon Tüzüğü ve Zeytinyağı Pazarlama Standartlarına İlişkin 13/1/2012 tarihli ve (AB) 29/2012 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

 • Ek-1 Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) limit değeri revize edildi;

Naturel Sızma Zeytinyağı için FAEE ≤ 35 (mg/kg) olarak düzenlendi.

Detaylı bilgi için

0212 496 4852 / 0212 496 4788 / 0212 496 4869 / 0212 496 4605

regulatoryservicesturkey@intertek.com foodlab.customerservices.turkey@intertek.com / foodlab.turkey@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.